Aktien

Första handelsdagen för Prebona AB på Aktietorget var 17 december 2015.

Se information på Aktietorget.

Länk till information om Prebona AB på Aktietorget: Prebona

Om länken ovan inte fungerar så skriv in följande adress i webbläsaren:

http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007692884