Finansiella rapporter

Se information på Aktietorget.

Länk till information om Prebona AB på Aktietorget: Prebona

Om länken ovan inte fungerar så skriv in följande adress i webbläsaren:

https://www.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=418&instrumentID=SE0007692884

2016-05-06

Ladda ner årsredovisning 2015 för Prebona här:

Årsredovisning Prebona 2015 (pdf)


2016-05-12
Ladda ner delårsrapport Q1 2016 för Prebona här
:

Delarsrapport Q1 2016 (pdf)


2016-08-15
Ladda ner delårsrapport Q2 2016 för Prebona här:

Kommunike Prebona Q2 2016 slutlig (pfd)


2016-11-14
Ladda ner delårsrapport Q3 2016 för Prebona här:

Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (pdf)