Insynsregister

Insyningspersoner i Prebona

NamnFrånTill
Xxxxx Xxxxxxxx/xx/xxxxx/xx/xxxx
Xxxxx Xxxxxxxx/xx/xxxxx/xx/xxxx

Transaktioner i Prebona

DatumAktieNamnÖverträdelse Ändring AntalTotalt
x/xx/xxxxPREBONAXxxx Xxxxxxxxxxxx
x/xx/xxxxPREBONAXxxx Xxxxxxxxxxxx
x/xx/xxxxPREBONAXxxx Xxxxxxxxxxxx
x/xx/xxxxPREBONAXxxx Xxxxxxxxxxxx