investors

BOARD OF DIRECTORS & CEO

Prebona´ s head office is located in Simrishamn, Sweden. Sales are organized in three business areas: AirCare, SurfaceCare and Health Care. Prebona has so for two subsidiary companies: Prebona HealthCare AB and Prebona Inc, Prebona´s sales company in the United States. 

The board of directors consists of highly qualified individuals with experience from different relevant fields. 

Orvar Otterstedt

CEO

Orvar har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Orvar har en lång bakgrund från DuPont i olika befattningar, bland annat med ansvar för kommersialisering av nya material på den globala marknaden. Innan dess hade Orvar drivit bolag inom nanoteknologibranchen i sex år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Flyinge Utveckling (ideell förening), delägare i Videquus AB, ägare av Orvar Otterstedt AB.

Björn
Hedlund

Chairman

Björn har en civilingenjörsexamen i Kemi och en examen i Ekonomi från Lund´s Universitet. Under en lång professionell karriär inom DuPont har han haft ledande befattningar inom olika företagsfunktioner och produktområden i många delar av världen, Europa, Asien och Amerika.  De senaste åren var han globalt ansvarig chef för affärsområdet ”High Performance Polymers” och drev utvecklingen av dess affärer mot hög tillväxt och lönsamhet.

Björn har även haft uppdrag som ordförande och ledamot i företagets Joint Venture bolag och i DuPont Deutschland Gmbh samt i företagets ledningsgrupp för Europa, Middle East and Africa. Han har också medverkat som ledamot i Plastics Europe steering committee som verkar för branschens intresse i Europa och globalt.

Christian
Östberg

Board Member

Har en fil.kand. i ekonomi från Stockholms Universitet. Han har flera års erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling inom bland annat Life Science. Han har arbetat både i lokala och internationella marknadspositioner. Christian Östberg har varit anställd på̊ Prebona sedan 2013 och medlem i styrelsen sedan 2013.
Christian startade bl a salesforce.com i norden som VD och delägare under ett exklusivt avtal med salesforce.com. Bolaget såldes sedan till salesforce.com Inc. Ordförande i Kredithanterarna AB som 2015 såldes till Opus Capita Oy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i C J Östberg AB. Styrelseledamot i Nanexa AB.

Jan-Otto
Carlsson

Board Member

Professor i oorganisk ytkemi 1987 respektive oorganisk kemi 1993 vid Uppsala universitet. Gästprofessor vid University of Illinois, Urbana-Champaign 1984-1986 samt vid Stanford University 1990-1992. Har publicerat drygt 360 forskningsartiklar inom området ytbeläggningar. Ansvarig för ett stort antal forskningsutvärderingar inom och utom landet. Ledamot av ett antal forskningsråd och akademier (KVA, IVA och KVS). Dekan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet 97-99 samt vicerektor 99-08. Initierade tillsammans med två professorskollegor Ångströmlaboratoriet, ordf. i laboratoriets styrelse. Utmärkelser/motsvarande: Bjurzonz pris, Th. Nordtröms pris, Arrhenius´-medaljen, Gustaf-Adolf-medaljen, Hund-Klemm-föreläsare. Har fått planeten ”Jan-Otto” uppkallad efter sig för sina insatser för och inom det teknisk-naturvetenskapliga området.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Surftec AB. Styrelseledamot i Nanexa AB.

Matti
Sällberg

Board Member

Professor i biomedicinsk analys sedan 2000 och prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin sedan 2011. Sällberg är legitimerad tandläkare med examen från Karolinska Institutet och har även en PhD i virologi från Karolinska Institutet. Sällberg har gjort post doc vid Scripps Research Institute i La Jolla, San Diego, Kalifornien och har publicerat mer är 140 vetenskapliga arbeten inom virologi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken.

Claes
De Geer

Board Member

Claes har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Claes har en bakgrund från Ericsson i olika ledande befattningar inom produktledning och marknadsföring av mobiltelefoni- och personsökningssystem för internationella teleoperatörer i Europa, USA och Asien. Claes har arbetat som affärsområdeschef och VD för IT-och internetsäkerhetsbolaget Parellel Systems, som 1999 såldes till Icon Medialab. 2002 grundande Claes Canvisa Consulting AB, ett konsultbolag med fokus på kvalificerade affärs- och IT-utvecklingstjänster inom Bank och Finans. Bolaget såldes 2013 till Tieto Sweden AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i PayIQ AB, Andriella Förvaltning AB, Lomaragd Invest AB samt The Real Group Inspiration AB.

Jessica
Östberg

Board secretary

Doktor i juridik med ca 18 års yrkeserfarenhet från advokatbranschen med inriktning mot M&A, immaterialrätt och bolagsrätt. Är anställd som lektor vid Stockholms universitet och driver vid sidan om tjänsten vid Stockholms universitet konsultverksamhet i begränsad omfattning. Har verkat som juridisk rådgivare åt Prebona sedan bolaget grundades.

PREBONA - THE STORY

What if you could eliminate unpleasant odors in minutes? Keep your windows clean without cleaning? Improve the energy production of your solar panels? Or keep your wooden deck good looking with a minimum of maintenance? And maybe find a solution how to fight antibiotic-resistant bacteria? Prebona is today supplying major industrial customers with product in ton-quantities on a regular basis – how did we get here?

How do water, sand and knowledge disrupt industries, products and traditional production methods by using less resources to create better and durable solutions? This is the story of Prebona.

Prebona products consists of water, sand and knowledge. Sand is made of silica (silicon dioxide) thus making silicon one of the most abundant elements in the earth’s crust. The chemistry of silica is very old, dating back to the first people who found out that clay could be converted into usable products such as bowls and containers by heating clay. Silica is extremely durable as it is unaffected by UV-radiation from the sun, rain and wind. Silica is used to make glass and other building materials, e.g. bricks, mortar and concrete. The romans added silica in the form of pozzolana to make concrete that has lasted for more than 2000 years. Silica was also used in the form of water glass to conserve food and in paints for mineral surfaces. In the 19th century, scientists started to explore the chemical nature of silica and develop effective processes for production of products using the unique properties of silica. Prebona has taken the chemistry of silica to new levels allowing for ground breaking new durable products to improve materials such as concrete, wood, textile and plastic to mention a few. Prebona can even make silica a great disinfectant for feet. That is what we mean by Prebona products contain “water, sand and knowledge“.

Prebona products are based on silica in the form of small uniformly sized spheres dispersed in water. The raw material for Prebona products is called silica sol and is a commodity available globally from a range of suppliers. The small particles in silica sol represent a perfect carrier for natural substances with specific properties. By understanding the chemistry of silica, it is possible to design and manufacture products with unique properties with very limited amount of raw marterial and no waste in the production process. By applying Prebona’s patented technology Prebona CompoTech™ to different silica sols and modifying them with other natural substances, we can provide durable products with unique and superior properties such as soil repellency, hydrophilicity and increased strength. The patented technology enables us to use a minimum of resources with superior properties compared to traditional products and processes. That is how we make roofs dirt repelling, eliminate smell and fight antibiotic-resistant bacterial. That is what we mean by “making atoms deliver“.

Prebona products are based on the same technology, which makes the production efficient and easy to scale up. The production process is built to ensure highest quality standards. All material that goes into the production process is converted into final products. This is achieved through methods extremely reliant and robust, patented and developed by the company over several years. There is no waste and no air pollution in the production process, which is part of sustainable solutions.

Fundamental for the story of Prebona’s game changing products is Professor Dr. Jan-Erik Otterstedt. Professor Otterstedt is the inventor of Prebona CompoTech™. Professor Otterstedt’s experience and research on silica cover several decades and continents.

After several years in the US, Professor Otterstedt was hired in 1975 by Swedish company EKA Nobel (now part of AkzoNobel) as technical director. New environmental legislation for the paper industry was emerging. EKA’s product portfolio for the Swedish paper industry relied on a few base chemicals, mainly lye and chlorine. Professor Otterstedt’s mission was to rejuvenate the company’s product portfolio with more environmentally friendly products and to position the company as an innovative chemical supplier to the paper industry.

Based on EKA’s raw material base for silicates and Professor Otterstedt’s knowledge of silica, the development work started. The company decided to focus on silica sols for production of paper and catalysis. The result was Compozil, a silica sol for retention of pulp fiber in the process of making paper. Patent was granted in more than 20 countries and Compozil became quickly a commercial success. EKA being a part of Azko Nobel is today the largest silica sol producer in the world and a reliable supplier of silica sols to Prebona.

In 1981, Professor Otterstedt was appointed Professor in Chemical Engineering at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden. At Chalmers, Professor Otterstedt continued the research on the chemistry of silica and the potential of developing durable products with new and superior properties based on the unique material. His research has resulted in more than 65 scientific publications and findings can be further studied in his book Small Particles Technology (ISBN10 0306459353). Professor Otterstedt developed solutions to reinforce paints and lacquers with silica and a new process for making pigments, which was awarded Skapa innovation price in memory of Alfred Nobel. In 2009 Professor Otterstedt started to develop the idea to use silica in a new way. By modifying silica sols, only a fraction of a natural but often expensive substance needed to be added, to deliver unique and superior properties of materials and surfaces. Prebona CompoTech™ was born. The idea was patented and Prebona AB was founded in 2011 as a start-up at Ideon Science Park in Lund, which is global hub for nano technology. Prebona’s proximity to Lund University and the infrastructure around nano research enables Prebona to get access to unique equipment, competence and students with an interest in a career within nano technology. Prebona CompoTech in the form of Agsol, i.e. a silica particle with silver ions adsorbed on the surface.

Prebona is today supplying major industrial customers with product in ton-quantities on a regular basis. We focus our sales and business development through commercial partners and resellers. The commercial partner has established distribution channels and a customer base which reduces the time to market for our products and solutions. Our partner Liwa Färg serves as a good example. Together we have developed a range of unique paint products with Prebona CompoTech™ to be distributed through Liwa’s established sales channels. In addition, we sell Prebona branded products, e.g. Prebona DuraClean, Prebona Siccol, and Prebona OdorControl. We distribute them through selected resellers. The e-business will help us build consumer awareness of Prebona and our products.

Prebona’s head office including production is located in Simrishamn, Sweden. Sales are organized in three business areas: AirCare, SurfaceCare and HealthCare. Prebona has so far two subsidiary companies: Prebona HealthCare AB and Prebona Inc, Prebona’s sales company in the United States.

The board of directors consists of highly qualified individuals with experience from different relevant fields.

Prebona CompTech™ enables paradigm shifts in a vast range of potential application areas. The technology has only started to show its power to revolutionize different markets and industries by offering improved durable materials with new and superior properties. We believe that large industries will see paradigm shifts enabled by nano technology in the coming years. Prebona will become a global supplier of superior solutions to major industries.

Our challenge, being a small company, is to choose and focus. It is a balanced mix of sales, marketing, research, product development and IP. We commercialized solutions to the paint industry, building material and facility management and has growing sales within these markets.

The medical industry including healthcare is our next industry to develop. The strategy is to enter licensing agreements with industrial partners for early clinical phase projects and commercialize our solutions in collaboration with them. Established medical companies have development and marketing resources required to bring products to market and clinical use.

According to WHO, antibiotic resistance is currently rising to dangerously high levels in all parts of the world, making it one of the greatest threats to global health, food security, and development today. Antibiotic resistance is putting the achievements of modern medicine at severe risk. Several advanced treatment methods, such as organ transplantations, chemotherapy, and surgeries e.g. caesarean sections become much more dangerous without effective antibiotics for prevention and treatment of bacterial infections. It is estimated that in year 2050, 10 million people will die from antibiotic-resistant bacteria if no new antibiotics are discovered. There is an urgent need for new therapies against and control of infectious diseases. This has motivated Prebona to successfully develop an entirely new form of silver, Prebona AgSol, when combined with already existing antibiotics enhances them so that only 25% of clinical dose is necessary for a relevant effect even for currently antibiotic resistant bacteria. With Prebona AgSol, the effect of existing antibiotics can be boosted and made efficient against currently antibiotic-resistant bacteria. Furthermore, Prebona has the competence and skill to design Prebona AgSol at the atomic level that uniquely enables precise tailoring of therapeutic effect, and keeps even low doses of antibiotics within the therapeutic window. The effect of Prebona AgSol has been tested and verified by the most acknowledged researchers within the field of antibiotic-resistance in Sweden. Prebona AgSol is patented and represents a true revolution in treatment of infections caused by antibiotic-resistant bacteria. It is a disruptive technology that can be implemented quickly by any current producer of antibiotics. Prebona AgSol is currently used in commercial products such as disinfectants for human hygiene and is highly appreciated by health care professionals and athletes for its effectiveness. Prebona is committed to become a winner in the global fight against infections caused by antibiotic-resistant bacteria.

We will initially exploit the possibilities through licensing to pharmaceutical companies. It will take a few years to reach the client, but just the thought that Prebona contributed to a better world by solving a serious health problem – is exciting enough!

Another large area of interest that Prebona may exploit in the future is nano catalysis, which makes it possible to use catalysis in novel ways to create sustainable solutions with new and exciting properties.

Prebona’s journey has just started and the story continues. Please, join us!

LATEST NEWS & PRESS RELEASES

FINANCIAL REPORTS

COMPANY STOCK

ARTICLE OF ASSOCIATION (SWEDISH)

Bolagets företagsnamn (firma) är Prebona AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja olika typer av funktionella material, substanser och andra produkter baserade på främst nanoteknologi, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn;
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor;
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari-31 december).

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.