Liwa Färg AB lanserar nya produkter för luktsanering

Artikel från Mynewsdesk 2018-02-01:

Liwa OdorControl system för luktsanering används för att säkerställa att lukt elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis brand, nikotin, mögel etc. Behandlingen är permanent vilket minimerar behovet av ytterligare behandlingar. Liwa OdorControl systemet kan i stort sätt användas i alla utrymmen där man önskar ta bort eller förebygga dålig lukt såsom källare, soprum, garage etc.

-Behovet av den här typen av färg för att renovera exempelvis brandskadade eller mögelskadade lokaler är stort, och att vi dessutom kan leverera en permanent behandling som inte behöver upprepas ligger helt i linje med vårt miljöfokus där vi som industri har ett stort ansvar att hushålla med våra resurser och minimera vår miljöpåverkan, säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa Färg.

-Att vi nu dessutom lanserar den första vattenbaserade färgen inom detta område som också på ett effektivt sätt kan bryta ner brandlukt, mögellukt etc är ett stort steg framåt för att slutligen fasa ut konventionella lösningsbaserade färger, avslutar Ted Ljungkvist.

-Det är mycket glädjande att Liwa nu lanserar ett färgsystem även för luktsanering som bygger på Prebona CompoTechs unika teknologi, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Vi tror att samarbetet med Liwa Färg kommer att vara mycket positivt för Prebona och leda till en väsentlig intäktsökning under året, fortsätter Orvar Otterstedt.

Läs artikeln på mynewsdesk här