Nyemission

Den 16 november 2015, inleds teckningstiden i Prebona AB:s (PREBON) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 16 november till och med den 4 december 2015. Fulltecknad emission tillför Prebona 7 MSEK före emissionskostnader. Prebona har erhållit teckningsförbindelser om 4,2 MSEK, motsvarande drygt 60 % av emissionsvolymen.

Information om nyemissionen

Ytterligare information

Prebona presentation:

VD Orvar Otterstedt och styrelseledamot Christan Östberg presenterar Prebona på Aktietorget 2015-11-23: