Se information på Aktietorget.

Länk till information om Prebona AB på Aktietorget: Prebona

Om länken ovan inte fungerar så skriv in följande adress i webbläsaren:

https://www.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=418&instrumentID=SE0007692884

Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 3 april 2018   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 29 maj 2017, beslutat om en riktad emission av 1 387 097 aktier. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts […]

Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 12 mars 2018   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med en ledande nordiskt betongproducent samt erhåller initial order. Samarbetet bedöms som mycket viktigt ur strategisk synvinkel medans ordervärdet under 2018 bedöms bli […]

Bokslutskommuniké 2017

Ladda ner Bokslutskommuniké 2017 för Prebona AB här:

Liwa Färg AB lanserar nya produkter för luktsanering

Artikel från Mynewsdesk 2018-02-01: Liwa OdorControl system för luktsanering används för att säkerställa att lukt elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis brand, nikotin, mögel etc. Behandlingen är permanent vilket minimerar behovet av ytterligare behandlingar. Liwa OdorControl systemet kan i stort sätt användas i alla utrymmen där man önskar ta bort eller förebygga dålig […]

Färgproducent lanserar nya produkter som bygger på teknik från Prebona

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 22 januari 2018   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att Liwa Färg AB kommer att lansera ett helt nytt färgsystem för luktsanering, Liwa OdorControl, på Fastighetsmässan i Malmö den 24 januari. Liwa OdorControls system för luktsanering används […]

Liwa Färg AB lanserar nya produkter för skydd av träpanel och altaner

Artikel från Mynewsdesk 2018-01-18: Liwa OdorControl system för luktsanering används för att säkerställa att lukt elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis brand, nikotin, mögel etc. Behandlingen är permanent vilket minimerar behovet av ytterligare behandlingar. Liwa OdorControl systemet kan i stort sätt användas i alla utrymmen där man önskar ta bort eller förebygga dålig […]

Prebona lanserar nya produkter för skydd av träpanel och trädäck

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 15 januari 2018 Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget tillsammans med Liwa Färg AB kommer att lansera två olika system för skydd av träpanel och trädäck på Fastighetsmässan i Malmö den 24 januari.   Prebona AB […]

Prebona har lämnat in patentansökan för bolagets nya substanser som bl.a. är effektiva mot resistenta bakterier

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 27 december 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan för substanser som dels kan förstärka effekten av befintlig antibiotika, dels vara effektiva mot resistenta bakterier. Studier som har utförts under […]

Delårsrapport Q3 2017 Prebona AB (publ)

Ladda ner delårsrapport Q3 2017 för Prebona här: Delårsrapport Q3 2017_Prebona AB (pdf)

Delårsrapport Q2 2017 Prebona AB (publ)

Ladda ner delårsrapport Q2 2017 för Prebona här: Prebona Q2 2017 slutlig (pdf)

Blue & Green AB blir återförsäljare av Prebona OdorControl

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 23 augusti 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har ingått en avsiktsförklaring avseende ett mer omfattande försäljningssamarbete med Blue & Green AB. Målsättningen är att Blue & Green AB blir återförsäljare av Prebonas produkter […]

Prebona initierar försäljningssamarbete med Liwa Färg

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 21 augusti 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med Liwa Färg AB Prebona AB har ingått en avsiktsförklaring med Liwa Färg avseende marknadsföring och försäljning av Prebonas produkter inom färg för […]

Prebona lämnar in patentansökan

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)   Simrishamn den 26 juli 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar att de lämnat in en patentansökan till det Europeiska patentverket (EPO). Patentansökan avser en ny teknik som kan användas för att ta fram och marknadsföra nya produkter inom området […]

Prebona har etablerat dotterbolag i USA samt genomfört en första leverans av produkter

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget nu genomfört en etablering av dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden. En första leverans av 1, 6 ton produkter är exporterad till USA. Dotterbolaget, Prebona Inc, är etablerat i […]

Skola väljer Prebona DuraClean för att skydda fasad mot frostsprängningar

Nyhet från Prebona AB (publ)                            Simrishamn den 22 juni 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man genomfört ett projekt där fasaden på en skola behandlats med Prebona DuraClean för att skydda mot frostsprängningar. Tegelfasader kan i utsatta lägen drabbas av frostsprängning som […]

Årsstämmokommuniké 2017 Prebona AB (publ)

Pressmeddelande från Prebona AB (publ), Simrishamn den 5 juni 2017   Måndagen den 29 maj 2017 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.   Vid stämman var 7 178 687 aktier representerade. Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades […]

Prebona etablerar verksamhet i USA

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget beslutat att bilda dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden bedöms enligt en av bolaget genomförd marknadsundersökning ha stor potential. Avsikten är att initialt satsa på försäljning […]

Årsredovisning Prebona AB (publ) 2016

Ladda ner Årsredovisning 2016 för Prebona här: Årsredovisning 2016

Björn Hedlund föreslås till ny styrelseledamot i Prebona

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 2 maj 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att en majoritet av ägarna till Prebona föreslår Björn Hedlund till ny styrelseledamot i Prebona’s styrelse vid nästa årsstämma. Björn har en civilingenjörsexamen i kemi och en examen […]

Kallelse Årsstämma i Prebona 2017

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)    Simrishamn den 28 april 2017 Aktieägarna i Prebona AB(publ) kallas härmed till årsstämma i Prebona AB (publ), 556855-5022, måndagen den 29 maj 2017, klockan 13.00 på Convendum, Vasagatan 16, Stockholm. A. Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear […]

Prebona ökar försäljning av Prebona DuraClean till husmarknaden

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 5 april 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man ökar försäljning och marknadsföring av produkten Prebona DuraClean, som ger en skyddande och smutsavvisande ytbeläggning för tak och fasader, till husmarknaden. Detta görs i samarbete med […]

Prebona inleder försäljning av ny metod och produkt för renovering av eternit

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 4 april 2017 Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder försäljning av en ny metod och produkt för renovering av fasader och tak av eternit. Detta görs i samarbete med den svenska återförsäljaren BoaVista AB. I […]

Prebona har beviljats ett tillväxtlån av ALMI

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man beviljats ett tillväxtlån av ALMI. ALMI har beslutat att stödja Prebona med ett tillväxtlån om två miljoner kronor. Finansieringen är framförallt avsedd för att expandera försäljningen av produkterna DuraClean, Siccol samt OdorControl. Beviljat lån är på två […]

Prebona har utvecklat ny produkt för desinfektion av fötter

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)   Simrishamn den 13 mars 2017   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man tagit fram en ny produkt för desinfektion av fötter, Prebona Fotdesinfektion. Prebona Fotdesinfektion är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp på fötter. […]

Bokslutskommunike Prebona med finansiella rapporter 2016

Bokslutskommunike Prebona med finansiella rapporter 2016 (pdf)

Prebona erhåller order på DuraClean från kommersiellt fastighetsbolag

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man erhållit en initial order från ett kommersiellt fastighetsbolag avseende Prebona DuraClean. Prebona DuraClean är en ytförstärkande och självrengörande ytbeläggning som skyddar olika typer av fasader och tak. Dessutom ger beläggningen lägre löpande underhållskostnader för fastighetsägare. Den initiala […]

Prebona har utvecklat unik produkt för att eliminera dålig lukt

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man tagit fram en ny produkt för att eliminera dålig lukt, Prebona OdorStop. Prebona OdorStop är ett smart material bestående av ytmodifierade partiklar som i ett första steg fångar och fysiskt binder illaluktande molekyler. I ett andra steg […]

Prebona DuraClean registrerad som en bra produkt enligt SundaHus

Nyhet från Prebona AB (publ)    Simrishamn den 1 december 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att Bolaget erhållit en registrering som en bra produkt produkt hos SundaHus avseende Prebona DuraClean. Prebona DuraClean är bedömd som en bra produkt enligt SundaHus, en hållbarhetsstandard utvecklad […]

Prebona tecknar återförsäljaravtal för den norska marknaden

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)   Simrishamn den 22 november 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med företaget Nanocoatings AS avseende produkter inom affärsområdet NanoCoatings samt Agriculture. Det exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med Nanocoatings AS avser distribution i hela Norge. […]

Prebona har utvecklat unik produkt för desinfektion av händer

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)    Simrishamn den 17 november 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man tagit fram en ny produkt för desinfektion av händer, Prebona HandSanitizer. Prebona HandSanitizer eliminerar 99,99% av alla bakterier, virus och fungus samtidigt som den inte torkar […]

Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ)

Ladda ner delårsrapport Q2 2016 för Prebona här: Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (pdf)

Samarbete för utveckling och kommersialisering av substans mot antibiotikaresistens

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)   Simrishamn den 10 november 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man initierat ett samarbete med Docent Claes Ahlneck med målsättningen att i preklinisk fas utveckla och kommersialisera en substans mot antibiotikaresistens. Samarbetet fokuserar på en existerande substans […]

Prebona tecknar ett försäljningssamarbete inom fastighetsunderhåll samt erhåller initial order.

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 14 oktober 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget initierat ett samarbete med ett av Sveriges ledande bolag inom fastighetsunderhåll, Boavista AB. Samarbetet innebär att BoaVista använder Prebonas produkter i sina metoder för fastighetsunderhåll med […]

Prebona genomför en riktad emission

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 27 maj 2016, beslutat om en riktad emission av 878 379 aktier. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,70 kronor per aktie motsvarande 90 procent av den genomsnittliga kursen […]

Delårsrapport Q2 2016

Ladda ner delårsrapport Q2 2016 för Prebona här: Delarsrapport_Q2_2016 (pdf)

Kommunike Prebona Q2 2016 slutlig

Ladda ner delårsrapport Q2 2016 för Prebona här: Kommunike Prebona Q2 2016 slutlig (pfd)

Den riktade emissionen avseende garantiersättning i samband med Prebonas notering är registrerad och utbokad

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 8 augusti 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar att den riktade emissionen avseende garantiersättningar i samband med Bolagets notering på AktieTorget är registrerad och utbokad. Styrelsen i Prebona beslutade den 1 mars 2016 om en riktad […]

Prebona beviljas Eurostars-finansiering för effektiv desinfektion av ventilationssystem på sjukhus

Prebona har tillsammans med ett spanskt företag beviljats ett utvecklingsanslag från Eurostars. Anslaget avser ett projekt att utveckla ett system för desinfektion av ventilationssystem baserat på Prebonas desinfektionsmedel, DisInfect. Varje år drabbas mer än fyra miljoner människor i Europa av sjukhusrelaterade infektioner. 20-30% av dessa infektioner beräknas kunna förebyggas av effektiv desinfektion. Ventilationssystem, speciellt på […]

Prebona erhåller produktgodkännande i Ryssland för Prebona Protect

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 28 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man erhållit ett produktgodkännande av Prebona Protect från ryska myndigheter. Godkännandet innebär att Prebona Protect får säljas och marknadsföras i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan som ett […]

Prebona AB (publ) erhåller produktgodkännande i Ryssland för Prebona Protect

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 28 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man erhållit ett produktgodkännande av Prebona Protect från ryska myndigheter. Godkännandet innebär att Prebona Protect får säljas och marknadsföras i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan som ett […]

Prebona lämnar in patentansökan

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 20 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget förstärker sin produkt- och patentportfölj med ytterligare en patentansökan som lämnas in till det Europeiska patentverket, EPO. Patentansökan avser nya produkter och metoder inom funktionella […]

Prebona AB (publ) lämnar in patentansökan

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 20 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget förstärker sin produkt- och patentportfölj med ytterligare en patentansökan som lämnas in till det Europeiska patentverket, EPO. Patentansökan avser nya produkter och metoder inom funktionella […]

Prebona beviljas Eurostars-finansiering för effektiv desinfektion av ventilationssystem på sjukhus

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 17 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man tillsammans med ett spanskt företag beviljats ett utvecklingsanslag från Eurostars. Anslaget avser ett projekt för att utveckla ett system för desinfektion av ventilationssystem baserat på […]

Prebona erhåller produktgodkännande i Ukraina för Prebona Protect

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 16 juni 2016   Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man erhållit ett produktgodkännande av Prebona Protect från det ukrainska hälsovårdsministeriet. Godkännandet innebär att Prebona Protect får säljas och marknadsföras i Ukraina som ett permanent skydd […]

Delårsrapport Q1 2016

Ladda ner delårsrapport Q1 2016 för Prebona här: Delarsrapport Q1 2016 (pdf)

Kallelse till Årsstämma i Prebona AB (publ)

Aktieägarna i Prebona AB(publ) kallas härmed till årsstämma i Prebona AB (publ), 556855-5022, fredag den 27 maj 2016, klockan 13.00 på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. A. Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 […]

Prebona har tecknat ett forskningsavtal med docent Christian Giske vid Karolinska Institutet

Meddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 17 mars 2016   Prebona har inlett ett forskningssamarbete med docent Christian Giske, Karolinska Institutet, rörande den antibakteriella effekten av några av Prebonas substanser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Prebonas utvecklingsavdelning. Orvar Otterstedt, VD Prebona: ”Vi är mycket glada över att detta samarbete har kommit […]

Reviderad bokslutskommuniké 2015

Meddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 25 februari 2016   Med anledning av att fel upptäckts i kommunikén publiceras en korrigerad version enligt nedan. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ändrats. I version 1 omfattade den totalt kassaflöde för aktuell period men ska endast avse kassaflöde från den löpande verksamheten. Dessutom har resultatet efter […]

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Stockholm den 7 december 2015   Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad. Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 […]

Prebonas VD presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg

Stockholm 2015-11-25 Orvar Otterstedt, VD på Prebona, presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg den 23 november 2015. Presentationen följdes av en moderatorledd frågestund. Aktiespararna har publicerat en film från presentationen som du kan se längst ner i meddelandet. Motiv för nyemissionen Emissionslikviden planeras främst att användas till fortsatta investeringar i bl a affärs- och […]

Prebona genomför nyemission om 7 030 000 kr inför notering på AktieTorget

Stockholm den 16 november 2015 Motiv för nyemissionen Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnads-effektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas patenterade Kompoteknologi utnyttjar ytterst små, billiga och neutrala partiklar till vars yta olika aktiva substanser kan bindas på ett ordnat sätt för att uppnå en viss verkan. […]

Prebona tecknar återförsäljaravtal i Rumänien

Stockholm 2015-11-10 Prebona AB meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med bolaget Holland Farming Agro Srl avseende produkter inom affärsområdet Agriculture. Prebona AB tecknar ett återförsäljarsavtal med företaget Holland Farming Agro Srl avseende produkter inom affärsområdet Agriculture för den rumänska marknaden. Holland Farming är ett etablerat företag inom lantbrukssektorn i Rumänien och täcker hela […]

Prebona tecknar återförsäljaravtal i Ryssland

Stockholm 2015-10-21 Prebona AB meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med det ryska bolaget Agbina avseende produkter inom affärs-området Agriculture. Prebona AB tecknar ett återförsäljarsavtal med det ryska företaget Agbina avseende produkter inom affärsområdet Agriculture för den ryska marknaden. Agbina är ett etablerat företag inom lantbrukssektorn i Ryssland och täcker hela landet försäljningsmässigt. Det […]

Prebona erhåller beviljat patent i USA

Stockholm 2015-08-18   Prebona AB meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten USPTO godkänt bolagets patentansökan som som ligger till grund för några av Bolagets produkter.   Patentet (US 2012301553) omfattar produkter som ingår i Bolagets unika, egenutvecklade KompoTeknologi och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för teknologin i USA till september 2030. Godkännandet i USA är […]