Prebona etablerar verksamhet i USA

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget beslutat att bilda dotterbolag i USA med syftet att inleda försäljning och marknadsföring på den amerikanska marknaden.

Den amerikanska marknaden bedöms enligt en av bolaget genomförd marknadsundersökning ha stor potential. Avsikten är att initialt satsa på försäljning av produkterna Prebona OdorControl och Prebona DuraClean. Ett par amerikanska bolag testar för närvarande produkterna.

– Efter inledda kontakter med potentiella återförsäljare och kunder, etablerar vi nu verksamhet i USA. Första etappen i satsningen innebär att få på plats en lokal försäljningsorganisation i Kalifornien samt att säkra tillgången till produkter och leveranser för de företag som har beslutat att testa produkterna. Dessa initiala kunder kan potentiellt bli en viktig bas för vidare expansion i USA, säger Prebonas VD Orvar Otterstedt. Jag ser etableringen som ett viktigt steg i bolagets globala försäljningsstrategi, avslutar Orvar Otterstedt.

 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

 

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com