Prebona har lämnat in patentansökan för bolagets nya substanser som bl.a. är effektiva mot resistenta bakterier

Pressmeddelande från Prebona AB (publ) Simrishamn den 27 december 2017

 

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan för substanser som dels kan förstärka effekten av befintlig antibiotika, dels vara effektiva mot resistenta bakterier.

Studier som har utförts under året tillsammans med professor Dan Andersson och hans forskargrupp vid Uppsala universitet visar att bolagets substanser tydligt förstärker effekten av olika typer av befintlig antibiotika. Studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. Ytterligare studier är planerade att påbörjas under Q1 för att säkerställa slutresultatet.

Målet med studierna är att erhålla tillräckligt med resultat för att licensiera ut substansen i preklinisk fas. Bolaget bedömer potentialen som mycket stor under förutsättning att resterande studier ger fortsatt positiva resultat.

– Det är mycket glädjande att vi har erhållit så pass bra data vid utvärderingen av substansernas egenskaper, säger Christian Östberg, ansvarig för Prebona HealthCare. En förhoppning är att vår substans ska kunna bidra till en väsentligt minskad mängd antibiotika inom såväl det veterinära (inklusive djurhållning) som det medicinska området, men också att den ska kunna användas tillsammans med befintlig antibiotika mot vissa resistenta bakterier.

– Som bekant utgör antibiotikaresistensen ett av de största hoten mot människans hälsa och vår förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna lämna ett viktigt bidrag till lösningen på detta problem, fortsätter Orvar Otterstedt, VD för Prebona.

 

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, ansvarig Prebona HealthCare, Telefon +46 70 715 3247, E-post: christian.ostberg@prebona.com

 

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Prebona HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn