Presentationer

Se information på Aktietorget.

Länk till information om Prebona AB på Aktietorget: Prebona

Om länken ovan inte fungerar så skriv in följande adress i webbläsaren:

https://www.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=418&instrumentID=SE0007692884