Se information på Aktietorget.

Länk till information om Prebona AB på Aktietorget: Prebona

Om länken ovan inte fungerar så skriv in följande adress i webbläsaren:

https://www.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=418&InstrumentID=SE0007692884

Press Releases:

2017-07-26 Prebona lämnar in patentansökan

Prebona PM 2017-07-26

2015-12-08 Pressmeddelande Prebona Emissionautfall

2015-11-16 Pressmeddelande Prebona Nyemission

2015-11-10 Pressmeddelande Prebona Återförsäljare Rumanien

2015-08-18 Pressmeddelande Prebona Patent PP USA

2015-10-21 Pressmeddelande Prebona Återförsäljare Ryssland