Styrelse och VD

ORVAR OTTERSTEDT

VD

Orvar har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Orvar har en lång bakgrund från DuPont i olika befattningar, bland annat med ansvar för kommersialisering av nya material på den globala marknaden. Innan dess hade Orvar drivit bolag inom nanoteknologibranchen i sex år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Flyinge Utveckling (ideell förening), delägare i Videquus AB, ägare av Orvar Otterstedt AB.

Orvar-Otterstedt_300x400

CHRISTIAN ÖSTBERG

ORDFÖRANDE INVALD 2013

Har en fil.kand. i ekonomi från Stockholms Universitet. Han har flera års erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling inom bland annat Life Science. Han har arbetat både i lokala och internationella marknadspositioner. Christian Östberg har varit anställd på̊ Prebona sedan 2013 och medlem i styrelsen sedan 2013.
Christian startade bl a salesforce.com i norden som VD och delägare under ett exklusivt avtal med salesforce.com. Bolaget såldes sedan till salesforce.com Inc. Ordförande i Kredithanterarna AB som 2015 såldes till Opus Capita Oy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i C J Östberg AB. Styrelseledamot i Nanexa AB.

Christian_300x400_2

BJÖRN HEDLUND

LEDAMOT INVALD 2017

Björn har en civilingenjörsexamen i Kemi och en examen i Ekonomi från Lund´s Universitet. Han har en lång professionell karriär inom DuPont bakom sig. Där har han haft ledande befattningar inom olika företagsfunktioner och produktområden i många delar av världen, Europa, Asien och Amerika.

Under senare tid har Björn innehaft många globala chefs positioner för försäljning och marknadsföring samt business management.  De senaste åren var han globalt ansvarig chef för affärsområdet ”High Performance Polymers” och drev utvecklingen av dess affärer mot hög tillväxt och lönsamhet.

Björn har även haft uppdrag som ordförande och ledamot i företagets Joint Venture bolag och i DuPont Deutschland Gmbh samt i företagets ledningsgrupp för Europa, Middle East and Africa. Han har också medverkat som ledamot i Plastics Europe steering committee som verkar för branschens intresse i Europa och globalt.

Björn är bosatt i Schweiz och har nyligen gått i pension. Han har i begränsad skala påbörjat en del konsultuppdrag och rådgivande tjänster för affärsutveckling.

JAN-OTTO CARLSSON

LEDAMOT INVALD 2015

Professor i oorganisk ytkemi 1987 respektive oorganisk kemi 1993 vid Uppsala universitet. Gästprofessor vid University of Illinois, Urbana-Champaign 1984-1986 samt vid Stanford University 1990-1992. Har publicerat drygt 360 forskningsartiklar inom området ytbeläggningar. Ansvarig för ett stort antal forskningsutvärderingar inom och utom landet. Ledamot av ett antal forskningsråd och akademier (KVA, IVA och KVS). Dekan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet 97-99 samt vicerektor 99-08. Initierade tillsammans med två professorskollegor Ångströmlaboratoriet, ordf. i laboratoriets styrelse. Utmärkelser/motsvarande: Bjurzonz pris, Th. Nordtröms pris, Arrhenius´-medaljen, Gustaf-Adolf-medaljen, Hund-Klemm-föreläsare. Har fått planeten ”Jan-Otto” uppkallad efter sig för sina insatser för och inom det teknisk-naturvetenskapliga området.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Surftec AB. Styrelseledamot i Nanexa AB.

Jan-Otto_Carslsson_300x400

MATTI SÄLLBERG

LEDAMOT INVALD 2015

Professor i biomedicinsk analys sedan 2000 och prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin sedan 2011. Sällberg är legitimerad tandläkare med examen från Karolinska Institutet och har även en PhD i virologi från Karolinska Institutet. Sällberg har gjort post doc vid Scripps Research Institute i La Jolla, San Diego, Kalifornien och har publicerat mer är 140 vetenskapliga arbeten inom virologi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken.

Matti_Sallberg_300x400

CLAES DE GEER

LEDAMOT INVALD 2014

Claes har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Claes har en bakgrund från Ericsson i olika ledande befattningar inom produktledning och marknadsföring av mobiltelefoni- och personsökningssystem för internationella teleoperatörer i Europa, USA och Asien. Claes har arbetat som affärsområdeschef och VD för IT-och internetsäkerhetsbolaget Parellel Systems, som 1999 såldes till Icon Medialab. 2002 grundande Claes Canvisa Consulting AB, ett konsultbolag med fokus på kvalificerade affärs- och IT-utvecklingstjänster inom Bank och Finans. Bolaget såldes 2013 till Tieto Sweden AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i PayIQ AB, Andriella Förvaltning AB, Lomaragd Invest AB samt The Real Group Inspiration AB.

Claes_Dee_Geer_300x400_3

JESSICA ÖSTBERG

STYRELSESEKRETERARE

Doktor i juridik med ca 18 års yrkeserfarenhet från advokatbranschen med inriktning mot M&A, immaterialrätt och bolagsrätt. Är anställd som lektor vid Stockholms universitet och driver vid sidan om tjänsten vid Stockholms universitet konsultverksamhet i begränsad omfattning. Har verkat som juridisk rådgivare åt Prebona sedan bolaget grundades.

Jessica_Ostberg_300x400