Prebona lanserar ny hemsida

Prebona lanserar ny hemsida

 

 

Prebona lanserar en ny hemsida (www.prebona.com) som ett steg i arbetet mot en förbättrad digital närvaro och ett bättre informationsflöde gentemot relevanta marknadsaktörer.

Den nya hemsidan kommer att göra det enklare för potentiella kunder, existerande återförsäljare och investerare att informera sig om Prebonas utveckling, produkter och teknologier. Bolaget kommer proaktivt att uppdatera innehåll med användbar information och nyheter.

– Den nya hemsidan är utvecklad med målsättningen att förklara vår banbrytande och miljövänliga teknologi enkelt och översiktligt och bjuda in våra nuvarande och potentiella kunder att ta kontakt med oss för djupare, teknisk information. Samtidigt vill vi tydligare visa med vilka kunder och bolag vi de facto har inlett samarbete med och vi räknar med att kontinuerligt bredda den delen säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Det digitala avtrycket är generellt viktigt för oss men i takt med den inledda tillväxtresan växer dess betydelse för oss, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

OdorControl i Sydkorea

Prebona lanserar nu OdorControl under eget varumärke i Sydkorea

 

 

Som tidigare meddelats så lanseras nu Prebona OdorControl mot konsumenter i Sydkorea. Det är Prebonas distributör i Sydkorea som genomför lanseringen. Lanseringen avser sprayflaskor mot konsument under varumärket Infinitum.

Infinitum OdorControl tar effektivt bort dålig lukt i olika typer av utrymmen. Produkten är mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, bilar, från kläder etc. Möjligheten att använda den på både hårda och mjuka ytor, inklusive kläder och möbler, och framförallt dess höga och långtidsverkande effekt gör den unik på marknaden.

– Vi har märkt av ett ökat intresse för Prebonas långtidsverkande produkter som dessutom tar bort störande lukter utan att innehålla parfym. Internationellt ser vi en växande trend och behov av att marknadsföra parfymfri lukt-eliminering och Sydkorea ligger här i framkant, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Vi räknar med att denna strategiska lansering är den första av många på den internationella marknaden, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

VD köper mer aktier

VD köper aktier i Prebona

 

Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona’s VD Patrik Bernstein har köpt ytterligare 12 500 aktier i bolaget.

-Jag ökar mitt innehav ytterligare i Prebona på grund av min starka tro på bolaget och dess teknik samtidigt som jag ser ett långsiktigt engagemang i bolaget, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona lanserar CombiClean

Prebona lanserar CombiClean på världens största fackmässa för rengöring och hygien

 

Prebona smyglanserar sin nya produkt CombiClean på Interclean världens största fackmässa för rengöring och hygien i Amsterdam. Lanseringen sker i samarbete med företaget OneMop AB som utvecklar innovativa städprodukter med fokus på miljö och ergonomi. Mässan startade den 10 maj och avslutas idag den 13 maj.

CombiClean är en produkt som kombinerar långtidsverkande desinfektion med rengöring. Oberoende testinstitut bekräftar att Prebona CombiClean dödar upp till 99,99% av bakterier, virus och svamp på en yta även 24 timmar efter att desinfektionsmedlet applicerats (enligt det internationella testet PAS 2424 som dessutom inkluderar slitage på ytan för att simulera en verklig miljö). CombiClean bygger på Prebona Disinfect K som är framtagen för att desinficera och ge ett långvarigt antimikrobiellt skydd av olika typer av ytor i hemmiljö och publika miljöer. Produkten är godkänd för användning som desinfektionsmedel av ytor i hela EU inklusive Storbritannien, Schweiz och Norge.

Företaget OneMop AB utvecklar och marknadsför unika, effektiva och miljövänliga städprodukter baserade på patenterad mikrofiberteknik. I kombination med CombiClean har de utarbetat ett koncept för rengöring med 24 timmars skyddande desinfektion. På det viset kan de erbjuda sina kunder en ökad trygghet med hygieniska ytor till en kraftigt reducerad arbetskostnad då dessa två moment sker samtidigt.

– Att kunna erbjuda marknaden en arbetsbesparande rengöringsprodukt som samtidigt ger långsiktigt skydd av ytor mot bakterier, svamp och virus i kombination med rengöring är otroligt spännande. Vanliga desinfektionsmedel baserade på alkohol eller väteperoxid tappar sin skyddande effekt redan efter ett par minuter. Samtidigt har de höjda kraven på desinfektion ökat arbetskostnaden inom städbranschen. CombiClean är en ny kombinationsproduk som kan bli ett kostnadsreducerande alternativ för städföretag inom bland annat vård och omsorg och därmed för samhället i stort, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Antiluktduk lanseras på samtliga Bauhaus-varuhus i Sverige

Prebona: Antiluktduk lanseras på samtliga Bauhaus-varuhus i Sverige genom Alfort AB

 

Antiluktdukar baserade på Prebona OdorControl lanseras nu genom företaget Alfort AB på samtliga Bauhaus-varuhus i Sverige samt ett antal enheter inom färgfackhandelskedjorna Colorama, Happy Homes samt Nordsjö Idé & Design.

Antiluktduken baseras på Prebona OdorControl och tar effektivt bort dålig lukt i olika typer av utrymmen. Produkten tillverkas för Alfort av företaget Scandinavian Nonwoven AB som, förutom att erbjuda Skandinaviens största utbud av nonwoven, erbjuder kundanpassade och innovativa lösningar som till exempel nonwoven funktionaliserat med OdorControl.

Alfort är ett ledande svenskt bolag inom utveckling och distribution av artiklar för DIY (konsumenter) samt proffs inom industri och färg-, järn- och byggfackhandeln. Alfort har under ett av sina varumärken, Nitor, lanserat antiluktduken “Ta Bort Lukt”.

Antiluktdukar har i tester och praktisk användning visat sig vara mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, garderober, kylskåp, väskor, badrum, bilar, husvagnar, taxibilar, etc. Kombinationen och enkelheten i hur antiluktduken kan användas och dess höga och långtidsverkande effekt gör den unik på marknaden.

– Det här är en strategiskt mycket viktig lansering då den gör Alforts produkt Nitor -Ta Bort Lukt tillgänglig för en bred grupp konsumenter, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Den här lanseringen befäster antiluktdukens potential även på den internationella marknaden, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Nytt avtal för snittblommor

Nytt avtal där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

 

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta har OptiCept ingått ett kommersiellt avtal för behandling av rosor med DAGAB i syfte att förlänga livslängden på dessa (för ytterligare information se opticept.se).

Det kommersiella avtalet innebär att behandlingen av blommor startas så snart som möjligt. Avtalet beräknas vara värt upp till ca 2 mkr i årliga löpande intäkter för Prebona. Prebona levererar näringslösningen till OptiBoost applikationen.

Dagab ansvarar för produktutveckling, inköp och logistik för Axfood-koncernen som är Sveriges näst största dagligvaruleverantör med ca 20% av marknaden. Bland butikskedjorna ingår bland annat Hemköp, Willys och CityGross. DAGAB har en stark miljöprofil och avtalet är ett steg i att ytterligare stärka sitt hållbarhetstänk och minska svinn i blomstersegmentet samtidigt som konsumenterna erbjuds en bättre produkt.

OptiBoost är ett system som förlänger hållbarheten för behandlade snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. Dagab har utfört tester som påvisar ökad försäljning och kraftigt minskat svinn för behandlade snittblommor. OptiBoost inkluderar näringslösningar från Prebona.

-Det här första avtalet mot ledande dagligvarukedjor är en viktig milstolpe för utvecklingen av den nordiska hemmamarknaden samt för den internationella lanseringen då avtalet beräknas ha stark signalverkan inom branschen, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona ingår distributionsavtal med ledande återförsäljare

Prebona ingår distributionsavtal för Sverige och Norge med ledande återförsäljare mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln

 

 

Prebona har ingått ett långfristigt distributionsavtal avseende bolagets kiselbaserade ytskyddsteknologi Prebona DuraClean för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Företaget blir återförsäljare av Prebonas produkter mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln i Sverige och Norge. Återförsäljaren är ett ledande svenskt företag inom sitt område specialiserad på produkter mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln i Sverige och Norge. Bolaget har drygt 1300 kunder i Skandinavien.

Samarbetet innebär att införsäljningen av produkterna inleds under 2022 med målet att produkterna finns tillgängliga i butik inför säsongen 2023. Produkterna kommer att säljas under återförsäljarens eget varumärke. Avtalet beräknas generera omsättning med början under fjärde kvartalet 2022.

– Vi är oerhört glada över detta, långfristiga, strategiska samarbete med en av de ledande aktörerna inom området, säger Patrik Bernstein, VD i Prebona AB. Det är ännu ett bevis på att vår banbrytande teknologi kommer att få fotfäste även i Skandinavien. Vår nya partner kommer att börja bearbeta den svenska och norska marknaden efter sommaren inför säsongen 2023 och vi bedömer marknadspotentialen och chanserna för en bred distribution som stora, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona erhåller första order från ZEP

Prebona erhåller första order från ZEP i USA

 

 

ZEP Inc har lagt en initial beställning av Prebona OdorControl inför lanseringen i Nordamerika.

Företaget ZEP i USA är distributör av Prebona OdorControl. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med ZEP avser distribution under ZEPs egna varumärken i hela Nordamerika. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja produkter under tre olika varumärken. Beställningen avser konkreta orders lagda av två ledande detaljhandelskedjor i USA och Kanada.

Beställningen är av mindre ordervärde om ca 400 tkr men ses som strategiskt viktig.

– Vi är mycket nöjda med att äntligen komma igång med ZEP efter långa förseningar, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Jag bedömer att det finns en stor potential för Prebonas produkter på den nordamerikanska marknaden och vi för samtal med flera potentiella kunder, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

MetSol-patent godkänt i Indien

Prebonas MetSol-patent godkänt i Indien

 

 

Indiska patentverket har godkänt Prebonas patentansökan avseende MetSol som är en viktig del av den tekniska plattformen CompoTech.

Prebona har utvecklat en teknisk plattform – CompoTech– för att skapa olika typer av funktionella material. Dessa material kan exempelvis ha antimikrobiella, självrengörande eller förstärkande egenskaper. CompoTechs egenskaper, med extremt hög effekt kombinerat med möjligheten att använda mindre mängd material, gör den unik på marknaden. Dessa egenskaper är också efterfrågade av industrin för att skapa nya och mer effektiva material.

Det nu godkända patentet täcker in delar av själva plattformen CompoTech samt metoden för dess tillverkning och formuleringar. Ett antal kommersiella produkter omfattas av patentet. Även produkter som nu ska lanseras på den indiska marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

VD köper mer aktier

VD köper aktier i Prebona

 

Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona’s VD Patrik Bernstein har köpt 15 000 aktier i bolaget.

-Jag ökar mitt innehav i Prebona på grund av min starka tro på bolaget och dess teknik samtidigt som jag ser ett långsiktigt engagemang i bolaget, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com