Prebona organiserar om för accelererad tillväxt

Prebona organiserar om för accelererad tillväxt

 

Styrelsen i Prebona AB (publ) meddelar idag att Christian Östberg, huvudägare Prebona, tillträder rollen som VD och nuvarande VD, Patrik Bernstein, blir globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring.

Detta är en strategisk förändring som optimerar företagets resursfördelning med större fokus på att driva försäljning och tillväxt. Patrik Bernstein, med sin starka profil inom sälj och marknadsföring, kan satsa fullt ut på att öka försäljningen, medan Christian Östberg tar över det övergripande VD-ansvaret med fokus på organisation, finanser, investor relations, bolagsstyrning samt strategi.

Christian Östberg är medgrundare av Prebona och har de senaste sex åren varit anställd i bolaget inom bland annat affärsutveckling. Christian sitter dessutom i bolagets styrelse och är väl förtrogen med bolagets teknologi, produkter och processer.

Patrik Bernstein har efter tre år som VD för bolaget med sig en gedigen erfarenhet av Prebona och dess produkter. Han har dessutom varit ansvarig för att ha byggt upp den kundbas som nu börjar generera en växande internationell försäljning.

Björn Hedlund, styrelseordförande i Prebona, kommenterar förändringen: Detta är en förändring i rätt tid för att accelerera utvecklingen av de strategiskt viktiga affärsmöjligheter som Prebona har. Patrik och Christian har arbetat nära varandra de senaste tre åren och den här förändringen kommer att ge Patrik möjlighet att fullt ut fokusera på den planerade försäljningstillväxten och att bygga Prebonas egna varumärken. Christian är väl förtrogen med bolagets affärer, strukturer och styrprocesser. Med Christian som VD kommer Prebona vara väl förberedd för tillväxt och expansion.

Förändringen träder i kraft den 4 januari 2023

För ytterligare information kontakta:

Björn Hedlund, Styrelseorförande, E-post: bjorn.hedlund@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona erhåller ytterligare order från Jape

Ytterligare orderingång från Jape

 

Prebona AB har erhållit en ytterligare order av produkten Prebona DuraClean från JAPE AB, Hässleholm. Produkten marknadsförs under varumärket REDO Ytskydd.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Ordern är av samma storleksordning som tidigare ordrar under hösten och vintern och är resultatet av en mycket stark och lyckad införsäljning mot byggvaruhandeln i Sverige och Norge.

JAPE är en ledande leverantör av specifika vård-produkter mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin med ca 1 300 försäljningspunkter i Sverige och Norge.

– JAPE är en väldigt kompetent och stabil partner som vi bygger ett långfristigt samarbete med och det är mycket glädjande att mottagandet av REDO Ytskydd från färgfackhandeln och byggvaruhandeln är så positivt säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Nytt avtal i Brasilien där Prebonas näringslösning för sticklingar ingår

Nytt avtal i Brasilien där Prebonas näringslösning för sticklingar ingår

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har ytterligare ett avtal ingåtts för behandling av sticklingar. Avtalet har slutits med producenten Klabin S.A. i Brasilien med målsättningen att förbättra kvalitet och rotning av sticklingar för eukalyptus.

Klabin S.A. Driver storskaligt skogsbruk i Latinamerika och producerar årligen ca 120 miljoner sticklingar varav ca 70 miljoner eukalyptus-sticklingar.

Avtalet innebär att utrustning från OptiCept med näringslösning från Prebona installeras hos kunden under mars månad. Testerna kommer att fortgå under fem månader och vid goda resultat övergå till ett löpande kommersiellt avtal. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

-Marknaden för att förbättra kvalitet och rotning för skogssticklingar har visat sig vara väldigt intressant då OptiBoost systemet, vilket inkluderar Prebona’s näringslösning, ger signifikanta kvalitetsförbättringar och kan skapa stora värden för skogsbolagen, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det här avtalet är ytterligare ett bevis på det, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Nytt stort avtal i Europa där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

Nytt stort avtal i Europa där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har ett avtal ingåtts för behandling av rosor med producenten One Flora Group i Nederländerna för att förlänga livslängden på snittblommor.

Avtalet innebär att utrustning från OptiCept med näringslösning från Prebona installeras hos kunden. Inledningsvis kommer kommersiella tester att genomföras med utvalda kunder inom detaljhandeln. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

One Flora Group är en ledande distributör av snittblommor. Gruppen består av 16 företag som täcker hela kedjan från odlare, distribution, logistik, grossister och återförsäljare. Totalt odlas 1,6 miljarder snittblommor och 26 miljoner plantor årligen med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

OptiBoost är ett system som förlänger hållbarheten för behandlade snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. OptiBoost inkluderar näringslösningar från Prebona.

-Det här avtalet är strategiskt viktigt för expansionen av OptiBoost i Europa, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det ger en stark exponering gentemot den europeiska detaljhandeln vilket är oerhört viktigt, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona erhåller order från den nya kunden SmellWell

Prebona erhåller order från den nya kunden SmellWell

 

Prebonas har erhållit en initial order från företaget SmellWell AB av Prebona OdorControl efter bolagets framgångsrika interna tester mot oönskade lukter.

SmellWell kommer att marknadsföra produkten som en spray under eget varumärke och initialt fokusera försäljningen av Prebona OdorControl mot återförsäljare, butikskedjor samt egen online försäljning. SmellWell är ett snabbväxande svenskt företag inom området för att stödja en aktiv och hållbar livsstil hos sina kunder genom att hålla kläder och utrustning fräscha och beständiga. SmellWells produkter finns representerade i fler än 6 000 butiker över hela världen.

Den nya beställningen är av mindre ordervärde men ses som strategiskt viktig.

-Det är verkligen glädjande att arbeta med ett sådant snabbfotat och innovativt bolag som SmellWell. Den unika tekniken bakom Prebona OdorControl får ett allt större genomslag vilket nu visar sig i det ökande antalet kunder över hela världen, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona erhåller order från Ytspecialisten

Prebona erhåller order från Ytspecialisten

 

Prebona AB har erhållit en order från en av bolagets återförsäljare i Sverige inom ytskyddsprodukter, Ytspecialisten. Ytspecialisten marknadsför produkten från Prebona under varumärket OneStep Kisel.

OneStep Kisel är en kiselbaserad ytskyddsprodukt, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor på ett hållbart och långvarigt vis.

Ordern baseras på en ökad införsäljning mot kedjan Colorama med 170 butiker över hela Sverige samt framgångsrik Onlineförsäljning via OneStepKisel.se.

Ordern är av mindre kommersiellt värde men bedöms ha en viktig strategisk betydelse genom att ytterligare utöka Prebonas försäljning i Sverige. Samarbetet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Gensvaret för tredje generationens ytskydd från Prebona har visat sig vara väldigt bra, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Ytspecialisten är en mycket kompetent och dynamisk partner, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona erhåller ytterligare order från Jape

Prebona erhåller ytterligare order från Jape

 

Prebona AB har erhållit en ytterligare order av produkten Prebona DuraClean från bolagets återförsäljare i Sverige och Norge.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Ordern är av samma storleksordning som tidigare order under oktober månad och bedöms som en viktig signal och verifiering av en lyckad införsäljning mot handeln i Sverige och Norge.

Jape är en ledande leverantör av specifika produkter mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin med ca 1 300 försäljningspunkter i Sverige och Norge.

-Jag är oerhört imponerad över den professionella lansering som Jape genomför mot marknaden, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Min bedömning är att detta är början på ett mycket stabilt och fruktsamt samarbete, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona erhåller Initial order från Jape

Prebona erhåller Initial order från Jape

 

Prebona AB har erhållit en första order av produkten Prebona DuraClean från bolagets återförsäljare i Sverige och Norge.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Jape har lång erfarenhet av att arbeta mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin och har ett brett och väletablerat kontaktnät i Sverige och Norge.

Ordern är av mindre kommersiellt värde men bedöms ha en viktig strategisk betydelse genom att utöka Prebonas försäljning i Skandinavien. Samarbetet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Det är oerhört glädjande att ta ett första steg mot löpande försäljning tillsammans med Jape. Bolaget har en stor potential avseende att etablera och saluföra Prebonas produkter i Sverige och Norge, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Marknaden för ytskydd är både stor och dynamisk, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona OdorControl erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada

Prebona OdorControl erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada

 

Prebonas nordamerikanska återförsäljare ZEP Inc, som är en ledande distributör av kemiska produkter inom rengöring och desinfektion, har erhållit distribution i ytterligare butiker genom den kanadensiska butikskedjan Canadian Tire.

Zep säljer Prebona OdorControl under sitt eget varumärke ZEP -All Natural Odor Eliminator. Canadian Tire är en ledande affärskedja inom sport, livsstil och byggvaror med över 500 butiker över hela Kanada och dessutom ytterligare 1200 butiker under andra varumärken.

Sedan tidigare har även lansering skett på ett antal butiker inom den amerikanska byggvarukedjan Menards med över 300 butiker. Distributionsnätet utökas löpande.

– Det är otroligt glädjande att försäljningen expanderar steg för steg enligt en väl designad lanseringsplan, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Jag bedömer att potentialen är mycket stor på den nordamerikanska marknaden, fortsätter Patrik Bernstein.

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebonas kund JAPE påbörjar införsäljning

Prebonas kund JAPE påbörjar införsäljningen av ny produkt mot färgfack- och byggvaruhandeln

 

 

Prebona har tidigare kommunicerat ett nytt samarbete med en ledande aktör som jobbar med eget varumärke mot färgfackhandeln och byggvarubranschen. Samarbetsavtalet är ingått med företaget Jape som bland annat marknadsför det marknadsledande ’Jape Grön-Fri’ sortimentet i Sverige och Norge.

Jape är ett ledande svenskt företag inom sitt område specialiserad på produkter mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln i Sverige och Norge. Bolaget har drygt 1300 kunder i dessa två länder. Jape kommer att marknadsföra Prebonas kiselbaserade ytskydds-teknologi som skyddar och behandlar olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor. Produkterna kommer att säljas under Japes eget varumärke REDO Ytskydd och införsäljningen påbörjas nu under september med målet att finnas tillgängliga i butik inför säsongen 2023. För Prebona beräknas avtalet generera omsättning med början under fjärde kvartalet 2022.

– Vi är oerhört glada och mycket stolta över detta långfristiga, strategiska samarbete med Jape som är en ledande och respekterad skandinavisk leverantör av högkvalitativa produkter inom detta område, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det är ännu ett bevis på att vår banbrytande teknologi kommer att få ett ordentligt fotfäste i Skandinavien och vi bedömer marknadspotentialen och chanserna för en bred distribution som stora. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt partnerskap under de kommande åren, fortsätter Patrik Bernstein.

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com