MetSol-patent godkänt i Indien

Prebonas MetSol-patent godkänt i Indien

 

 

Indiska patentverket har godkänt Prebonas patentansökan avseende MetSol som är en viktig del av den tekniska plattformen CompoTech.

Prebona har utvecklat en teknisk plattform – CompoTech– för att skapa olika typer av funktionella material. Dessa material kan exempelvis ha antimikrobiella, självrengörande eller förstärkande egenskaper. CompoTechs egenskaper, med extremt hög effekt kombinerat med möjligheten att använda mindre mängd material, gör den unik på marknaden. Dessa egenskaper är också efterfrågade av industrin för att skapa nya och mer effektiva material.

Det nu godkända patentet täcker in delar av själva plattformen CompoTech samt metoden för dess tillverkning och formuleringar. Ett antal kommersiella produkter omfattas av patentet. Även produkter som nu ska lanseras på den indiska marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com