Nytt avtal för snittblommor

Nytt avtal där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

 

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta har OptiCept ingått ett kommersiellt avtal för behandling av rosor med DAGAB i syfte att förlänga livslängden på dessa (för ytterligare information se opticept.se).

Det kommersiella avtalet innebär att behandlingen av blommor startas så snart som möjligt. Avtalet beräknas vara värt upp till ca 2 mkr i årliga löpande intäkter för Prebona. Prebona levererar näringslösningen till OptiBoost applikationen.

Dagab ansvarar för produktutveckling, inköp och logistik för Axfood-koncernen som är Sveriges näst största dagligvaruleverantör med ca 20% av marknaden. Bland butikskedjorna ingår bland annat Hemköp, Willys och CityGross. DAGAB har en stark miljöprofil och avtalet är ett steg i att ytterligare stärka sitt hållbarhetstänk och minska svinn i blomstersegmentet samtidigt som konsumenterna erbjuds en bättre produkt.

OptiBoost är ett system som förlänger hållbarheten för behandlade snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. Dagab har utfört tester som påvisar ökad försäljning och kraftigt minskat svinn för behandlade snittblommor. OptiBoost inkluderar näringslösningar från Prebona.

-Det här första avtalet mot ledande dagligvarukedjor är en viktig milstolpe för utvecklingen av den nordiska hemmamarknaden samt för den internationella lanseringen då avtalet beräknas ha stark signalverkan inom branschen, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com