Nytt avtal i Brasilien där Prebonas näringslösning för sticklingar ingår

Nytt avtal i Brasilien där Prebonas näringslösning för sticklingar ingår

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har ytterligare ett avtal ingåtts för behandling av sticklingar. Avtalet har slutits med producenten Klabin S.A. i Brasilien med målsättningen att förbättra kvalitet och rotning av sticklingar för eukalyptus.

Klabin S.A. Driver storskaligt skogsbruk i Latinamerika och producerar årligen ca 120 miljoner sticklingar varav ca 70 miljoner eukalyptus-sticklingar.

Avtalet innebär att utrustning från OptiCept med näringslösning från Prebona installeras hos kunden under mars månad. Testerna kommer att fortgå under fem månader och vid goda resultat övergå till ett löpande kommersiellt avtal. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

-Marknaden för att förbättra kvalitet och rotning för skogssticklingar har visat sig vara väldigt intressant då OptiBoost systemet, vilket inkluderar Prebona’s näringslösning, ger signifikanta kvalitetsförbättringar och kan skapa stora värden för skogsbolagen, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det här avtalet är ytterligare ett bevis på det, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.