Nytt stort avtal i Europa där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

Nytt stort avtal i Europa där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår

 

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har ett avtal ingåtts för behandling av rosor med producenten One Flora Group i Nederländerna för att förlänga livslängden på snittblommor.

Avtalet innebär att utrustning från OptiCept med näringslösning från Prebona installeras hos kunden. Inledningsvis kommer kommersiella tester att genomföras med utvalda kunder inom detaljhandeln. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

One Flora Group är en ledande distributör av snittblommor. Gruppen består av 16 företag som täcker hela kedjan från odlare, distribution, logistik, grossister och återförsäljare. Totalt odlas 1,6 miljarder snittblommor och 26 miljoner plantor årligen med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

OptiBoost är ett system som förlänger hållbarheten för behandlade snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. OptiBoost inkluderar näringslösningar från Prebona.

-Det här avtalet är strategiskt viktigt för expansionen av OptiBoost i Europa, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det ger en stark exponering gentemot den europeiska detaljhandeln vilket är oerhört viktigt, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.