Prebona erhåller årligt försäljningsestimat från kund i USA om 5 mkr

Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit försäljningsestimat för leveranser av OdorControl från den nyligen kontrakterade kunden ZEP i USA. Värdet av den affären beräknas till ca fem miljoner kronor för de initiala tolv månaderna med en större potential när affären kommit igång. Leveranserna kommer successivt att påbörjas under fjärde kvartalet 2021.

ZEP kommer att lansera Prebona OdorControl under eget varumärke mot både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Zep Inc, som omsätter ca. 7 miljarder kronor, producerar och distribuerar kemiska produkter såsom rengöringsmedel samt desinfektionsmedel mot ett stort antal branscher som exempelvis transport, livsmedelsindustri samt konsumentmarknaden. Bolaget har etablerade kontakter med ett stort antal kunder över hela USA.

– Detta är naturligtvis ett genombrott för Prebona på den amerikanska marknaden och en milstolpe i vårt arbete med att etablera Prebona som ett ’ingredient-brand’ på viktiga strategiska marknader! Eftersom vi har arbetat med Zep sedan 2019 då jag besökte deras huvudkontor i USA är det extra glädjande att vi nu äntligen kommer igång trots att pandemin medfört förseningar i lanseringen, kommenterar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:


Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678,

E-post: patrik.bernstein@prebona.com


Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se
www.prebona.com.


Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021.