Prebona erhåller första order från ZEP

Prebona erhåller första order från ZEP i USA

 

 

ZEP Inc har lagt en initial beställning av Prebona OdorControl inför lanseringen i Nordamerika.

Företaget ZEP i USA är distributör av Prebona OdorControl. Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med ZEP avser distribution under ZEPs egna varumärken i hela Nordamerika. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja produkter under tre olika varumärken. Beställningen avser konkreta orders lagda av två ledande detaljhandelskedjor i USA och Kanada.

Beställningen är av mindre ordervärde om ca 400 tkr men ses som strategiskt viktig.

– Vi är mycket nöjda med att äntligen komma igång med ZEP efter långa förseningar, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Jag bedömer att det finns en stor potential för Prebonas produkter på den nordamerikanska marknaden och vi för samtal med flera potentiella kunder, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com