Prebona erhåller Initial order från Jape

Prebona erhåller Initial order från Jape

 

Prebona AB har erhållit en första order av produkten Prebona DuraClean från bolagets återförsäljare i Sverige och Norge.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Jape har lång erfarenhet av att arbeta mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin och har ett brett och väletablerat kontaktnät i Sverige och Norge.

Ordern är av mindre kommersiellt värde men bedöms ha en viktig strategisk betydelse genom att utöka Prebonas försäljning i Skandinavien. Samarbetet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Det är oerhört glädjande att ta ett första steg mot löpande försäljning tillsammans med Jape. Bolaget har en stor potential avseende att etablera och saluföra Prebonas produkter i Sverige och Norge, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Marknaden för ytskydd är både stor och dynamisk, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.