Prebona erhåller order från den nya kunden SmellWell

Prebona erhåller order från den nya kunden SmellWell

 

Prebonas har erhållit en initial order från företaget SmellWell AB av Prebona OdorControl efter bolagets framgångsrika interna tester mot oönskade lukter.

SmellWell kommer att marknadsföra produkten som en spray under eget varumärke och initialt fokusera försäljningen av Prebona OdorControl mot återförsäljare, butikskedjor samt egen online försäljning. SmellWell är ett snabbväxande svenskt företag inom området för att stödja en aktiv och hållbar livsstil hos sina kunder genom att hålla kläder och utrustning fräscha och beständiga. SmellWells produkter finns representerade i fler än 6 000 butiker över hela världen.

Den nya beställningen är av mindre ordervärde men ses som strategiskt viktig.

-Det är verkligen glädjande att arbeta med ett sådant snabbfotat och innovativt bolag som SmellWell. Den unika tekniken bakom Prebona OdorControl får ett allt större genomslag vilket nu visar sig i det ökande antalet kunder över hela världen, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.