Prebona erhåller order från Ytspecialisten

Prebona erhåller order från Ytspecialisten

 

Prebona AB har erhållit en order från en av bolagets återförsäljare i Sverige inom ytskyddsprodukter, Ytspecialisten. Ytspecialisten marknadsför produkten från Prebona under varumärket OneStep Kisel.

OneStep Kisel är en kiselbaserad ytskyddsprodukt, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor på ett hållbart och långvarigt vis.

Ordern baseras på en ökad införsäljning mot kedjan Colorama med 170 butiker över hela Sverige samt framgångsrik Onlineförsäljning via OneStepKisel.se.

Ordern är av mindre kommersiellt värde men bedöms ha en viktig strategisk betydelse genom att ytterligare utöka Prebonas försäljning i Sverige. Samarbetet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Gensvaret för tredje generationens ytskydd från Prebona har visat sig vara väldigt bra, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Ytspecialisten är en mycket kompetent och dynamisk partner, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.