Prebona erhåller ytterligare order från Jape

Prebona erhåller ytterligare order från Jape

 

Prebona AB har erhållit en ytterligare order av produkten Prebona DuraClean från bolagets återförsäljare i Sverige och Norge.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Ordern är av samma storleksordning som tidigare order under oktober månad och bedöms som en viktig signal och verifiering av en lyckad införsäljning mot handeln i Sverige och Norge.

Jape är en ledande leverantör av specifika produkter mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin med ca 1 300 försäljningspunkter i Sverige och Norge.

-Jag är oerhört imponerad över den professionella lansering som Jape genomför mot marknaden, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Min bedömning är att detta är början på ett mycket stabilt och fruktsamt samarbete, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.