Prebona OdorControl erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada

Prebona OdorControl erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada

 

Prebonas nordamerikanska återförsäljare ZEP Inc, som är en ledande distributör av kemiska produkter inom rengöring och desinfektion, har erhållit distribution i ytterligare butiker genom den kanadensiska butikskedjan Canadian Tire.

Zep säljer Prebona OdorControl under sitt eget varumärke ZEP -All Natural Odor Eliminator. Canadian Tire är en ledande affärskedja inom sport, livsstil och byggvaror med över 500 butiker över hela Kanada och dessutom ytterligare 1200 butiker under andra varumärken.

Sedan tidigare har även lansering skett på ett antal butiker inom den amerikanska byggvarukedjan Menards med över 300 butiker. Distributionsnätet utökas löpande.

– Det är otroligt glädjande att försäljningen expanderar steg för steg enligt en väl designad lanseringsplan, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Jag bedömer att potentialen är mycket stor på den nordamerikanska marknaden, fortsätter Patrik Bernstein.

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com