Prebona tecknar globalt samarbetsavtal och lanseringsplan

Prebona meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal för sticklingar och snittblommor med Syngenta Seeds BV och OptiCept AB (publ) gällande en global marknadslansering som inkluderar näringslösningar från Prebona. Efter mycket goda testresultat på den svenska marknaden kommer nu marknadsföring och försäljning att påbörjas.

Prebonas teknologi kommer att ingå i applikationsplattformen OptiBoost som förlänger hållbarheten för snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. Samarbetsavtalet omfattar även framtida utveckling som kommer att gynna Syngentas och OptiCepts gemensamma mål att utveckla hållbara lösningar och minska svinnet inom jordbrukssektorn. OptiBoost-teknologin är utvecklad av OptiCept och alla produkter kommer att marknadsföras och säljas globalt av Syngenta.

Syngenta med Syngenta Seeds är ett världsledande företag med global räckvidd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Företaget har 49 000 anställda i fler än 100 länder samt en årlig omsättning på ca 23 miljarder USD.

“Avtalet är en oerhörd viktig milstolpe för Prebona men jag ser också de intressanta synergierna mellan två mycket innovativa svenska teknikbaserade företag, Prebona och OptiCept. Vi har framgångsrikt testat och utvecklat denna kombination av produkter i över ett år och med Syngenta Seeds som global marknadsförings- och försäljningspartner kommer vi, som ett starkt team, att kunna erbjuda kraftfulla och hållbara lösningar till odlare, återförsäljare och konsumenter runt om i världen”, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

“Inom Syngenta letar vi kontinuerligt efter nya teknologier som kan hjälpa oss att bidra till bättre och mer hållbara lösningar för våra kunder. Vi är glada över att lansera detta samarbete med Prebona och OptiCept som bevisligen erbjuder stora fördelar och innovation till våra kunder, men också till alla inblandade företag”, säger en talesperson för Syngenta Seeds.

För ytterligare information kontakta:


Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678,

E-post: patrik.bernstein@prebona.com


Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se
www.prebona.com.


Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021.