För att ytterligare fokusera och stärka den globala kommersialiseringen av OptiBoost (ett samarbete mellan Syngenta Flowers, OptiCept och Prebona) har OptiCept omförhandlat sitt partnerskap med Syngenta Flowers och tar över de globala försäljnings- och marknadsföringsinsatserna för OptiBoost-applikationen med start 1 augusti 2023. Syngenta Flowers blir istället en preferenskund och utvecklingspartner med avsikten att introducera OptiBoost för prydnadssticklingar (ornamental flowers) i den egna verksamheten. Avtal kommer tas fram och signeras senast i slutet av 2023.

"Vi är i en global kommersialiseringsfas både för skogssticklingar och för snittblommor. Detta kräver absolut fokus och 100% engagemang för att avsluta kommersiella affärer. Detta måste vara första prioritet. Med denna förändring uppnås detta. Försäljningsprovision från OptiBoost till OptiCept, kommer inte bara att förbättra vårt resultat utan också tillåta oss att stärka vårt erbjudande och organisationen kring OptiBoost. Dessutom öppnar vi den viktiga marknaden för prydnadssticklingar genom det kommersiella avtalet med Syngenta Flowers. Detta är en win-win för OptiBoost och Syngenta Flowers." säger Thomas Lundqvist VD, OptiCept Technologies AB"

OptiCept kommer att driva den globala försäljningen och marknadsföringen från den 1 augusti 2023. Målet är att trepartsavtalet mellan OptiCept, Syngenta Flowers och Prebona ska uppdateras före årets slut. Prebona kommer att fortsätta att tillhandahålla den patenterade OptiBona-näringslösningen.

Efter denna övergång kommer Syngenta Flowers att teckna ett kommersiellt avtal som en preferenskund medan trepartssamarbetsavtalet uppdateras parallellt. OptiCept kommer att ta över det nuvarande agentavtalet med BCC och avsluta pågående diskussioner med ytterligare säljresurser inom skogsindustrin. Pågående utvecklingsprojekt mellan Prebona och Syngenta Flowers påverkas inte då dessa ligger utanför det aktuella avtalet.

"Detta är ett viktigt nästa steg för kommersialiseringen av OptiBoost. OptiCept kommer att hjälpa oss att driva igenom kommersialiseringen samtidigt som vi breddar vår verksamhet med prydnadssticklingar genom Syngenta Flowers som är den största leverantören av prydnadsväxter i världen. Jag är också glad över att se att vi har säkrat ett fortsatt samarbete med viktiga Syngenta-resurser som kommer att vara tillgängliga framöver med sin expertis och för att stödja vår pågående verksamhet. Dessutom kommer Prebona att fortsätta driva ett eget utvecklingsprojekt tillsammans med SyngentaFlowers som är startat sedan tidigare" Säger Christian Östberg, VD Prebona AB."

OptiCept Technologies AB, Syngenta Seeds BV och Prebona AB ingick ett avtal 2021 om en global lansering av OptiBoostTM-applikationen för snittblommor.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2023.