The latest in news and innovations

Stay updated on the latest happenings as we continue to push the boundaries of innovation in the field of nanotechnology.
Årsredovisning för Prebona AB 2023

Vi är glada att kunna presentera årsredovisningen för Prebona AB 2023. Detta år har varit händelserikt och vi har uppnått många viktiga milstolpar. I årsredovisningen kan du ta del av våra finansiella resultat, viktiga händelser och framtidsplaner. Vi tackar våra aktieägare, kunder och anställda för deras fortsatta stöd och engagemang.

Klicka på länken nedan för att läsa årsredovisningen.
Prebona AB Årsredovisning 2023

4/1/2023
Prebona® organiserar om för accelererad tillväxt

Styrelsen i Prebona AB (publ) meddelar idag att Christian Östberg, huvudägare Prebona, tillträder rollen som VD och nuvarande VD, Patrik Bernstein, blir globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring.

1/2/2023
Prebona erhåller besked om beviljat patent i Indien

Det Indiska Patentverket har meddelat att patent har beviljats avseende en av Prebonas grundläggande patentansökningar inom området funktionella material. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av funktionaliserade partiklar och produkter tillverkade genom metoden.

3/2/2023
Nytt internationellt försäljningssamarbete där Prebonas näringslösning ingår

Avtalet innebär att BCC marknadsför och säljer OptiBoosts system för att förbättra kvalitet och rotning av skogssticklingarna där Prebonas näringslösning ingår. Initialt kommer försäljningsfokus ligga på sticklingar för eukalyptus där väldigt bra resultat avseende kvalitet och rotning av behandlade sticklingar har erhållits

17/3/2023
Prebona ingår avtal med Berner Medical för lansering av eget varumärke mot sjuk- och hälsovården

Prebona har ingått ett långfristigt distributionsavtal med Berner Medical (genom avtal med Berner Ltd) avseende marknadsföring och försäljning av Prebona’s eget varumärke, Prebona Inodorus OdorCare, som riktar sig specifikt mot lukteliminering inom sjukvård och hälsovård. Distributionsavtalet är exklusivt för Sverige, Norge och Finland.

17/3/2023
Prebona erhåller första order från ny återförsäljare i Tyskland

En ny europeisk återförsäljare med dotterbolag i Asien och Mellanöstern har lagt en initial beställning av Prebona OdorControl inför sin kommande lansering i Tyskland och i Asien. Bolaget kommer initialt att marknadsföra och sälja OdorControl som en sprayprodukt mot relevanta marknadssegment inom B2B och B2C.

28/3/2023
Prebona erhåller initial order avseende eget varumärke mot sjuk- och hälsovården

Prebona’s erhåller första order avseende det egna varumärket, Prebona Inodorus OdorCare, som riktar sig specifikt mot lukteliminering inom sjuk- och hälsovård samt inom äldreomsorgen.

3/4/2023
Prebona erhåller ny kund och order från textilindustrin

Prebona inleder samarbete och erhåller en order av det amerikanska bolaget Optimer som är en leverantör av funktionella och lukteliminerande system mot ledande globala brands inom sport och fashion.

2/5/2023
Ny kommersiell avsiktsförklaring i Brasilien där Prebonas näringslösning ingår

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost), tecknas en avsiktsförklaring om löpande kommersiellt samarbete med Aperam BioEnergia LTDA ("Aperam") i Brasilien.

25/5/2023
Ny kommersiell avsiktsförklaring i Kina där Prebonas näringslösning ingår

Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost), tecknas ett partnersamarbete med Guangxi Shichen Group i samarbete med kinesiska statens forskningsinstitut Guangxhi Academy of Forestry i Kina.

6/6/2023
Prebona erhåller ny kund i Sydkorea för egna varumärket Infinitum DuraClean

Prebona AB har erhållit en ny kund i Sydkorea för Infinitum DuraClean. Kunden kommer att förbehandla prefabricerade hus med Infinitum DuraClean direkt i fabrik.

16/6/2023
OptiCept accelererar försäljningsarbetet inom skogssticklingar och snittblommor

Syngenta Flowers blir en preferenskund och utvecklingspartner med avsikten att introducera OptiBoost för prydnadssticklingar (ornamental flowers) i den egna verksamheten. Avtal kommer tas fram och signeras senast i slutet av 2023.

21/6/2023
Prebona erhåller besked om beviljat patent i USA

Det amerikanska patentverket har meddelat att patent har beviljats avseende en av Prebonas grundläggande och breda patentansökningar inom området funktionella material. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av funktionaliserade partiklar och produkter tillverkade genom metoden.

17/7/2023
Prebona ingår nytt återförsäljaravtal i Filippinerna

Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med Superfab Incorporated på den filippinska marknaden.