Prebona har ingått ett långfristigt distributionsavtal med Berner Medical (genom avtal med Berner Ltd) avseende marknadsföring och försäljning av Prebona’s eget varumärke, Prebona Inodorus OdorCare, som riktar sig specifikt mot lukteliminering inom sjukvård och hälsovård. Distributionsavtalet är exklusivt för Sverige, Norge och Finland.

Berner Medical är en del av Berner Ltd med huvudkontor i Finland. Berner Ltd. omsätter ca. 4 miljarder kronor och producerar och distribuerar produkter inom fyra affärsområden, däribland sjukvårds- och apoteksmarknaden. Bolaget har etablerade kontakter inom sjukvården över hela Norden. Berner Medical kommer initialt att introducera en lukteliminerande SPRAY mot apotek samt mot den offentliga och privata sjuk- och äldrevården. I en andra fas kommer sortimentet att kompletteras med nyutvecklade, innovativa luktblockerande SÅRFÖRBAND.

Inodorus OdorCare reducerar effektivt störande lukter, vilket är ett stort problem inom sjuk och äldrevården. En fungerande lukteliminering kan signifikant förbättra patientens komfort och personalens arbetsmiljö. Förebyggandet av dålig lukt bidrar även till att patienter med stomi, inkontinens, kroniska sår etc kan förbättra sin livskvalitet och bli bekvämare i olika sociala sammanhang och det kan även leda till minskade sjukhusvårdstider för patienterna.

- Sjukhus fokuserar alltmer på kvaliteten av vårdmiljön för att bidra till bättre hälsoresultat. I det sammanhanget är störande lukter ett stort problem förklarar Christian Östberg, VD Prebona AB. Berner Medical har under hösten utvärderat Prebona’s miljövänliga och effektiva teknologi med mycket goda resultat vilket resulterat i att de nu beslutat sig för att introducera Prebona Inodorus OdorCare i Norden fortsätter Christian Östberg. Försäljningen är planerad att inledas under första halvåret 2023. Strategiskt är detta ett viktigt avtal som ligger helt i linje med vår kommunicerade expansionsstrategi av egna varumärken. Vi fokuserar på att hitta och arbeta med ett fåtal stora distributörer inom olika geografiska regioner med målet att kunna expandera internationellt. Avtalet innebär att Prebona får en mycket väletablerad och stark partner på den nordiska marknaden, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Berner Medical
Berner Medical säljer förbrukningsvaror för primärt operationsavdelningar, IVA och urologiavdelningar samt andra vårdavdelningar på svenska sjukhus.
Produktgrupperna är förbrukningsartiklar, produkter för desinfektion och personlig hygien, operationstextilier, urologikatetrar och stomiprodukter, produkter för riskprevention samt respirationsprodukter. www.bernermedical.se /  www.berner.fi