Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost), tecknas ett partnersamarbete med Guangxi Shichen Group i samarbete med kinesiska statens forskningsinstitut Guangxhi Academy of Forestry i Kina.

Samarbetet innebär att parterna initierar ett pilotprojekt för behandling av Kamelia och Eucalyptus sticklingar. För projektets inledande 6 månader betalar kunden 35 000 EURO. Målet är att behandla minst 200 miljoner sticklingar under en 3-årsperiod. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

Parterna avser att etablera ett lokalt testcenter vid Guangxi Academy of Forestry, för att accelerera kommersialiseringen av OptiBoost för skogsodlare på ASEAN-marknaden. Vid lyckat resultat i den initiala fasen ska minst ett större kommersiellt test som inkluderar minst 20 miljoner sticklingar inom projektets första år och arbeta mot behandling av totalt 200 miljoner sticklingar inom en 3års-period.

-Detta är ett genombrott både avseende behandling av sticklingar och kommersiella aktiviteter på den betydande asiatiska marknaden, säger Christian Östberg, VD Prebona AB. Min bedömning är att det finns en stor potential i det här projektet, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023.