En ny europeisk återförsäljare med dotterbolag i Asien och Mellanöstern har lagt en initial beställning av Prebona OdorControl inför sin kommande lansering i Tyskland och i Asien. Bolaget kommer initialt att marknadsföra och sälja OdorControl som en sprayprodukt mot relevanta marknadssegment inom B2B och B2C.

Ordern är av mindre ordervärde om ca 450 tkr men ses som strategiskt viktig.

Beställningen är en i raden av nya kunder som nu lanserar spray-versionen av Prebona OdorControl för att eliminera dålig lukt. Bland nya kunder återfinns bland annat det snabbväxande svenska bolaget Smell Well samt Polygiene via bolaget Storm.

- Den här beställningen är ytterligare ett bevis på den stora potentialen som den här marknaden representerar och den unika prestanda som Prebona OdorControl har, säger Christian Östberg VD i Prebona AB. Vi kan notera ett starkt ökande intresse från företag över hela världen för Prebona OdorControl som de-facto löser problem med oönskade lukter inom flera områden, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.