Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med Superfab Incorporated på den filippinska marknaden.

Bolaget kommer att marknadsföra produkter inom applikationsområdet för ytskydd under Prebonas varumärke Infinitum DuraClean. Ytterligare information på https://superfabdepot.com

Bolaget har etablerade kontakter med kunder inom olika områden och arbetar mot ett antal sektorer. Initialt kommer bolaget att marknadsföra Infinitum DuraClean mot professionella entreprenörer och byggvaruhus mot privatkonsumenter (DIYS).

-Det är oerhört glädjande att initiera ett samarbete i ytterligare en asiatisk marknad med Prebonas egna varumärke, säger Christian Östberg, VD Prebona AB. -Avtalet innebär att Prebona får en ny och mycket innovativ och aktiv partner på den dynamiska filippinska marknaden, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 715 3247

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.