Styrelsen i Prebona AB (publ) meddelar idag att Christian Östberg, huvudägare Prebona, tillträder rollen som VD och nuvarande VD, Patrik Bernstein, blir globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring.

Detta är en strategisk förändring som optimerar företagets resursfördelning med större fokus på att driva försäljning och tillväxt. Patrik Bernstein, med sin starka profil inom sälj och marknadsföring, kan satsa fullt ut på att öka försäljningen, medan Christian Östberg tar över det övergripande VD-ansvaret med fokus på organisation, finanser, investor relations, bolagsstyrning samt strategi.

Christian Östberg är medgrundare av Prebona och har de senaste sex åren varit anställd i bolaget inom bland annat affärsutveckling. Christian sitter dessutom i bolagets styrelse och är väl förtrogen med bolagets teknologi, produkter och processer.

Patrik Bernstein har efter tre år som VD för bolaget med sig en gedigen erfarenhet av Prebona och dess produkter. Han har dessutom varit ansvarig för att ha byggt upp den kundbas som nu börjar generera en växande internationell försäljning.

Björn Hedlund, styrelseordförande i Prebona, kommenterar förändringen: Detta är en förändring i rätt tid för att accelerera utvecklingen av de strategiskt viktiga affärsmöjligheter som Prebona har. Patrik och Christian har arbetat nära varandra de senaste tre åren och den här förändringen kommer att ge Patrik möjlighet att fullt ut fokusera på den planerade försäljningstillväxten och att bygga Prebonas egna varumärken. Christian är väl förtrogen med bolagets affärer, strukturer och styrprocesser. Med Christian som VD kommer Prebona vara väl förberedd för tillväxt och expansion.

Förändringen träder i kraft den 4 januari 2023

För ytterligare information kontakta:

Björn Hedlund, Styrelseorförande,

E-post: bjorn.hedlund@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.