Prebona inleder samarbete och erhåller en order av det amerikanska bolaget Optimer som är en leverantör av funktionella och lukteliminerande system mot ledande globala brands inom sport och fashion.

Prebona har påbörjat samarbetet med Optimer avseende marknadsföring och försäljning av Prebonas produkter för eliminering av lukt på textilier inom en rad områden såsom sport wear, fashion och home textile. Optimer har utvärderat Prebonas produkter under en tid med mycket goda resultat. Samarbetet bygger på att Optimer marknadsför och säljer produkter under det egna varumärket Fresh Guard till existerande och nya kunder.

Den initiala ordern är av mindre ordervärde men ses som strategisk.

Samarbetet innebär att Prebona stärker sin position på den globala textilmarknaden genom Optimers relation med ledande brands. Samtidigt får vi i Optimer en mycket kompetent och innovativ partner inom ett segment som jag bedömer har stor potential för Prebonas produkter, säger Christian Östberg, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.