Prebona AB har erhållit en ny kund i Sydkorea för Infinitum DuraClean. Kunden kommer att förbehandla prefabricerade hus med Infinitum DuraClean direkt i fabrik.

Prebonas egna varumärke Infinitum DuraClean är en ytskyddsprodukt baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech. Vid användning av Infinitum DuraClean på en yta av exempelvis trä eller betong så skapas ett transparant skydd på ytan. Ytan blir starkare, smutsavvisande och betydligt enklare att hålla ren. Det betyder att underlaget håller längre och behöver rengöras betydligt mer sällan vilket minskar användningen av kemikalier.

Kunden är en ledande hustillverkare i Sydkorea och kommer initialt att förbehandla tre olika husmodeller direkt i fabrik. Husmodellerna är mindre fritidshus som säljs helt nyckelfärdiga med kök och badrum genom ett stort nätverk av byggvaruhandlare i Sydkorea.

Den initiala ordern beräknas bli av mindre kommersiellt värde men bedöms ha en viktig strategisk betydelse genom att ytterligare utöka Prebonas försäljning i Asien. Samarbetet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Det här är en fantastiskt intressant kund inom ett område med stor potential, säger Christian Östberg, VD Prebona. Det kommer att ta en viss tid att utveckla kunden men det är naturligtvis ett genombrott att komma igång med dessa tre första husmodeller, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 707153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.