Det Indiska Patentverket har meddelat att patent har beviljats avseende en av Prebonas grundläggande patentansökningar inom området funktionella material. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av funktionaliserade partiklar och produkter tillverkade genom metoden.

-Det är glädjande att vi fortlöpande stärker bolagets IP på alla de marknader som vi bedömer som strategiska inklusive USA, Europa, Kina och Indien, kommenterar Christian Östberg, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.