Prebona’s erhåller första order avseende det egna varumärket, Prebona Inodorus OdorCare, som riktar sig specifikt mot lukteliminering inom sjuk- och hälsovård samt inom äldreomsorgen.

Prebonas återförsäljare Berner Medical, som har ett exklusivt återförsäljaravtal för Sverige, Norge och Finland, kommer att inleda introduktionen av Prebona Inodorus under SSKR:s 10:e Nationella kongress den 4-5 april. Kongressen hålls på Svenska Mässan i Göteborg och riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad.

Ordern är av mindre ordervärde, ca 400 tkr, men bedöms vara av strategisk betydelse.

-Inodorus OdorCare reducerar effektivt de störande lukter som är vanliga inom sjuk och äldrevården säger Patrik Bernstein, Försäljningsdirektör Prebona AB. Exempel på sådana lukter där produkten är mycket effektiv är lukt från stomi, inkontinens samt kroniska sår. Det är alla exempel på lukter som är så pass störande att de kraftigt kan reducera patientens livskvalitet och negativt påverka arbetsmiljön för vårdpersonalen. Prebona Inodorus OdorCare Spray har en unik långtidsverkande effekt som gör att patienten kan känna sig tryggare i olika sociala sammanhang fortsätter Patrik Bernstein.

-Det är väldigt glädjande och viktigt att vi lanserar under vårt eget varumärke i nära samarbete med Berner Medical säger Christian Östberg, VD Prebona AB. Det sänder en viktig signal till framtida samarbetspartner utanför Norden. Berner Medical inleder marknadsbearbetningen med en lukteliminerande spray mot den statliga och privata sjuk- och äldrevården och direkt mot slutkonsumenten via apotek. I en andra fas kommer sortimentet att kompletteras med nyutvecklade, innovativa luktblockerande sårvårdsprodukter. Vi har stor erfarenhet av produkten och bedömer att potentialen inom sjuk- och vård segmentet över hela världen är stor. Vi arbetar redan med att hitta samarbetspartner utanför Norden avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.