Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost) har ett samarbetsavtal avseende försäljning av OptiBoosts produkter med bolaget BCC i Sverige ingåtts.

Avtalet innebär att BCC marknadsför och säljer OptiBoosts system för att förbättra kvalitet och rotning av skogssticklingarna där Prebonas näringslösning ingår. Initialt kommer försäljningsfokus ligga på sticklingar för eukalyptus där väldigt bra resultat avseende kvalitet och rotning av behandlade sticklingar har erhållits

BCC är ett ledande bolag i vissa nischer inom skogsindustrin med verksamhet på relevanta nyckelmarknader över hela världen.

-Försäljningssamarbetet innebär att OptiBoost får en oerhört stark och väletablerad partner inom skogsbruksområdet, säger Christian Östberg, VD Prebona. Min bedömning är att samarbetet kommer att accelerera etableringen av OptiBoost inom det området, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.